Denpar bilgilerinin ve bilgi sistemlerinin gizliliğinin, bütünlüğünün ve kullanılabilirliğinin sağlanmasını,

Bilgi varlıklarına yönelik riskleri tespit etmek ve sistematik bir şekilde riskleri yönetilmesini,

Bilgi Güvenliği Standartlarının gerekliliklerini yerine getirmeyi,

Bilgi Güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuata uyum sağlamayı,

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin yaşatılması için sürekli iyileştirme fırsatlarını değerlendirmeyi ve çalışmalarını gerçekleştirmeyi,

Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak için, teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek şekilde eğitimler gerçekleştirmeyi,

Bu politikaya bağlı diğer alt prosedürlerin hazırlanmasını ve yayınlanmasını, taahhüt eder.